شعر در مورد عنکبوت

جمعه 22 دی 1396 ساعت 09:48

شعر در مورد عنکبوت

شعر در مورد عنکبوت ,شعر کودکانه در مورد عنکبوت,شعری در مورد عنکبوت,شعر در مورد تار عنکبوت,شعر کودکانه درباره عنکبوت,شعری درباره عنکبوت,شعر درباره تار عنکبوت,شعری درباره تار عنکبوت,شعر عنکبوت پروین اعتصامی,شعر عنکبوت,شعر عنکبوت از پروین اعتصامی,شعر عنکبوت پروین,شعر عنکبوت مهدی ملک علایی,شعر عنکبوت کودکانه,شعر در باره عنکبوت,شعر عنکبوت,شعر تار عنکبوت,شعر مرد عنکبوتی,شعر درباره عنکبوت,شعر در مورد عنکبوت,شعر کودکانه در مورد عنکبوت,شعر در باره تار عنکبوت,شعری در مورد عنکبوت,شعری درباره عنکبوت,شعر کودکانه درباره عنکبوت,شعر در مورد تار عنکبوت,شعر تار عنکبوت,شعر درباره عنکبوت,شعر درباره تار عنکبوت,شعر نو تار عنکبوت,شعری درباره تار عنکبوت

شعر در مورد عنکبوت

در این مطلب سعی کرده ایم حدود 100 شعر از اشعار زیبا را در مورد عنکبوت برای شما تهیه نماییم.برای دیدن این اشعار به ادامه مطلب مراجعه نمایید

گوئی که خرمگس پرداز خان عنکبوت

بر پر سبز رنگ غبیرا برافکند

شعر صنم , شعر در مورد صنم , شعر در وصف صنم , شعر درباره صنم

شعر در مورد عنکبوت

شعر فقر , شعر در مورد فقر , شعر در وصف فقر , شعر درباره فقر

عنکبوت ضعیف نتواند

که رود چون درندگان به شکار

شعر اسم نرگس , شعر در مورد اسم نرگس , شعر در وصف اسم نرگس , شعر درباره اسم نرگس

شعر کودکانه در مورد عنکبوت

شعر اسم نگار , شعر در مورد اسم نگار , شعر در وصف اسم نگار , شعر درباره اسم نگار

تو دیده فطرتی ازان شد

در پرده عنکبوت جایت

شعر اسم ندا , شعر در مورد اسم ندا , شعر در وصف اسم ندا , شعر درباره اسم ندا

شعری در مورد عنکبوت

شعر اسم نگین , شعر در مورد اسم نگین , شعر در وصف اسم نگین , شعر درباره اسم نگین

نشود جامه باف اگر گویند

بمثل عنکبوت را جولاه

شعر اسم مهتاب , شعر در مورد اسم مهتاب , شعر در وصف اسم مهتاب , شعر درباره اسم مهتاب

شعر در مورد تار عنکبوت

شعر اسم مرجان , شعر در مورد اسم مرجان , شعر در وصف اسم مرجان , شعر درباره اسم مرجان

دید یکی باشه دراج قوت

تافتن و بافتن عنکبوت

شعر اسم نسیم , شعر در مورد اسم نسیم , شعر در وصف اسم نسیم , شعر درباره اسم نسیم

شعر کودکانه درباره عنکبوت

شعر اسم مجید , شعر در مورد اسم مجید , شعر در وصف اسم مجید , شعر درباره اسم مجید

بر در کس عنکبوت جور هرگز

کی تند تا عدل باشد یار غارت

شعر اسم مهران , شعر در مورد اسم مهران , شعر در وصف اسم مهران , شعر درباره اسم مهران

شعری درباره عنکبوت

شعر اسم محسن , شعر در مورد اسم محسن , شعر در وصف اسم محسن , شعر درباره اسم محسن

آن قبه قدر اوست که بر اوج سقف

او خورشید عنکبوت زوایاء روزنست

شعر اسم مهدی , شعر در مورد اسم مهدی , شعر در وصف اسم مهدی , شعر درباره اسم مهدی

شعر درباره تار عنکبوت

شعر اسم لیلی , شعر در مورد اسم لیلی , شعر در وصف اسم لیلی , شعر درباره اسم لیلی

لیک از ناهید گردون پرس تا بر شاهرود

هیچ تار عنکبوت اندر طنین آمد چو زیر

شعر اسم نیلوفر , شعر در مورد اسم نیلوفر , شعر در وصف اسم نیلوفر , شعر درباره اسم نیلوفر

شعری درباره تار عنکبوت

شعر اسم محبوبه , شعر در مورد اسم محبوبه , شعر در وصف اسم محبوبه , شعر درباره اسم محبوبه

خسروا روزی ز عمرم گر سپهر افزون کند

یا نگیرد بسته مرگم چون مگس را عنکبوت

شعر اسم مائده , شعر در مورد اسم مائده , شعر در وصف اسم مائده , شعر درباره اسم مائده

شعر عنکبوت پروین اعتصامی

شعر اسم نوشین , شعر در مورد اسم نوشین , شعر در وصف اسم نوشین , شعر درباره اسم نوشین

ای غافل از خجالت صیادی هوس

رو عنکبوت وار هوا را بتار پیچ

شعر اسم نازنین , شعر در مورد اسم نازنین , شعر در وصف اسم نازنین , شعر درباره اسم نازنین

شعر عنکبوت

شعر اسم محمود , شعر در مورد اسم محمود , شعر در وصف اسم محمود , شعر درباره اسم محمود

کمند سعی جهان جز نفس درازی نیست

چو عنکبوت سراسر لعاب می بافند

شعر اسم غزاله , شعر در مورد اسم غزاله , شعر در وصف اسم غزاله , شعر درباره اسم غزاله

شعر عنکبوت از پروین اعتصامی

شعر اسم نغمه , شعر در مورد اسم نغمه , شعر در وصف اسم نغمه , شعر درباره اسم نغمه

از هوس با هیچ قانع شو که اینجا

عنکبوت میکند صید هما در سایه بال مگس

شعر اسم الهام , شعر در مورد اسم الهام , شعر در وصف اسم الهام , شعر درباره اسم الهام

شعر عنکبوت پروین

شعر شخصیت , شعر در مورد شخصیت , شعر در وصف شخصیت , شعر درباره شخصیت

دربن هر موی من چندین امل پرمیزند

همچو تخم عنکبوت از پای تا سر ریشه ام

شعر آغوش , شعر در مورد آغوش , شعر در وصف آغوش , شعر درباره آغوش

شعر عنکبوت مهدی ملک علایی

شعر اسم کیان , شعر در مورد اسم کیان , شعر در وصف اسم کیان , شعر درباره اسم کیان

از پرده عنکبوت عبرت گیر

بر بام و در وجود، تاری تن

شعر اسم اعظم , شعر در مورد اسم اعظم , شعر در وصف اسم اعظم , شعر درباره اسم اعظم

شعر عنکبوت کودکانه

شعر معرفت , شعر در مورد معرفت , شعر در وصف معرفت , شعر درباره معرفت

هنگام صبح در عوض پرده، عنکبوت

بر بم و سقف ریخته ام تارها تنید

شعر شلمچه , شعر در مورد شلمچه , شعر در وصف شلمچه , شعر درباره شلمچه

شعر در باره عنکبوت

شعر خیانت , شعر در مورد خیانت , شعر در وصف خیانت , شعر درباره خیانت

عنکبوت، ای دوست، جولای خداست

چرخه اش میگردد، اما بی صداست

شعر اسم کیمیا , شعر در مورد اسم کیمیا , شعر در وصف اسم کیمیا , شعر درباره اسم کیمیا

شعر عنکبوت

شعر اسم فروغ , شعر در مورد اسم فروغ , شعر در وصف اسم فروغ , شعر درباره اسم فروغ

خرده می گیری همی بر عنکبوت

خود نداری هیچ جز باد بروت

شعر اسم علی , شعر در مورد اسم علی , شعر در وصف اسم علی , شعر درباره اسم علی

شعر تار عنکبوت

شعر اسم غزل , شعر در مورد اسم غزل , شعر در وصف اسم غزل , شعر درباره اسم غزل

چون کبوتر نامه آورد از ظفر، نعم البرید

عنکبوت آسا خبر داد از خطر نعم الفتا

شعر اسم محمد , شعر در مورد اسم محمد , شعر در وصف اسم محمد , شعر درباره اسم محمد

شعر مرد عنکبوتی

شعر اسم عاطفه , شعر در مورد اسم عاطفه , شعر در وصف اسم عاطفه , شعر درباره اسم عاطفه

به عنکبوت و کبوتر که پیش ترس شدند

همای بیضه دین را ز بیضه خوار غراب

شعر اسم مریم , شعر در مورد اسم مریم , شعر در وصف اسم مریم , شعر درباره اسم مریم

شعر درباره عنکبوت

شعر اسم عسل , شعر در مورد اسم عسل , شعر در وصف اسم عسل , شعر درباره اسم عسل

گوئی که خرمگس پرداز خان عنکبوت

بر پر سبز رنگ غبیرا برافکند

شعر اسم فرشته , شعر در مورد اسم فرشته , شعر در وصف اسم فرشته , شعر درباره اسم فرشته

شعر در مورد عنکبوت

شعر اسم فرزانه , شعر در مورد اسم فرزانه , شعر در وصف اسم فرزانه , شعر درباره اسم فرزانه

نه خان عنکبوت آسا سرا پرده زده بیرون

درون ویرانه و برخوان مگس بینند بریانش

شعر اسم مینا , شعر در مورد اسم مینا , شعر در وصف اسم مینا , شعر درباره اسم مینا

شعر کودکانه در مورد عنکبوت

شعر اسم فاطمه , شعر در مورد اسم فاطمه , شعر در وصف اسم فاطمه , شعر درباره اسم فاطمه

نحلی، جعل نه ای، سوی بستان قدس شو

طیری نه عنکبوت، مشو کدخدای خاک

شعر آمریکا , شعر در مورد آمریکا , شعر در وصف آمریکا , شعر درباره آمریکا

شعر در باره تار عنکبوت

شعر روستا , شعر در مورد روستا , شعر در وصف روستا , شعر درباره روستا

چون گربه پر خیانت و چون موش نقب زن

چون عنکبوت جوله و چون خرمگس عوان

شعر آلبالو , شعر در مورد آلبالو , شعر در وصف آلبالو , شعر درباره آلبالو

شعری در مورد عنکبوت

شعر کسوف , شعر در مورد کسوف , شعر در وصف کسوف , شعر درباره کسوف

قدر تو کی دل نهد بر فلک و چون بود

در وطن عنکبوت کرگدن و آشیان

شعر انسان , شعر در مورد انسان , شعر در وصف انسان , شعر درباره انسان

شعری درباره عنکبوت

شعر گریه , شعر در مورد گریه , شعر در وصف گریه , شعر درباره گریه

پنجره عنکبوت نیست جنان استوار

کز احد و بوقبیس باید غضبان او

شعر اسم طاهره , شعر در مورد اسم طاهره , شعر در وصف اسم طاهره , شعر درباره اسم طاهره

شعر کودکانه درباره عنکبوت

شعر شب یلدا , شعر در مورد شب یلدا , شعر در وصف شب یلدا , شعر درباره شب یلدا

روی چون عنکبوت در دیوار

پس سنگی چو مور پنهان است

شعر گربه , شعر در مورد گربه , شعر در وصف گربه , شعر درباره گربه

شعر در مورد تار عنکبوت

شعر اسم کوروش , شعر در مورد اسم کوروش , شعر در وصف اسم کوروش , شعر درباره اسم کوروش

بر خوان عنکبوت که بریان مگس بود

شهپر جبرئیل، مگس رانت آرزوست

شعر اسم آزاده , شعر در مورد اسم آزاده , شعر در وصف اسم آزاده , شعر درباره اسم آزاده

شعر تار عنکبوت

شعر اسم آوا , شعر در مورد اسم آوا , شعر در وصف اسم آوا , شعر درباره اسم آوا

تو هم چو عنکبوتی و حال جهان مگس

چون عنکبوت گرد مگس بر تنیده گیر

شعر اسم آرش , شعر در مورد اسم آرش , شعر در وصف اسم آرش , شعر درباره اسم آرش

شعر درباره عنکبوت

شعر به نام خدا , شعر در مورد به نام خدا , شعر در وصف به نام خدا , شعر درباره به نام خدا

تا تو در خانه صید خواهی کرد

دست و پایت چو عنکبوت بود

شعر ضد دختر , اشعار ضد دختر , شعرهای ضد دختر , شعر طنز ضد دختر

شعر درباره تار عنکبوت

شعر درد , شعر در مورد درد , شعر در وصف درد , شعر درباره درد

اگرنه شمسه ایوان او بدی خورشید

هزار بار شدی عنکبوت پرده تنش

شعر مقام زن , شعر در مورد مقام زن , شعر در وصف مقام زن , شعر درباره مقام زن

شعر نو تار عنکبوت

شعر طوفان , شعر در مورد طوفان , شعر در وصف طوفان , شعر درباره طوفان

دیدم ضعیف جانوری مثل عنکبوت

گفتم کزین متاع مرا در سرا بسی است

شعر درخت , شعر در مورد درخت , شعر در وصف درخت , شعر درباره درخت

شعری درباره تار عنکبوت

شعر آفرین , شعر در مورد آفرین , شعر در وصف آفرین , شعر درباره آفرین

گرد فضول و رخصت و تاویل کم دوان

چون عنکبوت تار حماقت چرا تنی

جملات عاشقانه انگلیسی , جملات عاشقانه انگلیسی کوتاه , جملات عاشقانه انگلیسی با ترجمه , جملات عاشقانه انگلیسی برای همسر

شعر در مورد عنکبوت

شعر ضد پسر , اشعار ضد پسر , شعرهای ضد پسر , شعر طنز ضد پسر

در خراب آباد دنیای دنی چون عنکبوت

تار و پود زندگی دام مگس کردن چرا

شعر اسم باران , شعر در مورد اسم باران , شعر در وصف اسم باران , شعر درباره اسم باران

شعر کودکانه در مورد عنکبوت

جملات عاشقانه , جملات عاشقانه انگلیسی , جملات عاشقانه ناب , جملات عاشقانه کوتاه , جملات عاشقانه زیبا

رنج باریک تو صائب از دل پرآرزوست

دور کن این عنکبوت رشته آمال را

شعر عمر , شعر در مورد عمر , شعر در وصف عمر , شعر درباره عمر

شعری در مورد عنکبوت

شعر آمدن رمضان , شعر در مورد آمدن رمضان , شعر در وصف آمدن رمضان , شعر درباره آمدن رمضان

وای بر من کز کهنسالی درین محنت سرا

عنکبوت رشته طول امل شد دل مرا

شعر اسم بهار , شعر در مورد اسم بهار , شعر در وصف اسم بهار , شعر درباره اسم بهار

شعر در مورد تار عنکبوت

شعر معذرت خواهی , شعر در مورد معذرت خواهی , شعر در وصف معذرت خواهی , شعر درباره معذرت خواهی

دل که از نقش تمنا در جوانی ساده بود

شد ز پیری عنکبوت رشته آمال ها

شعر مهتاب , شعر در مورد مهتاب , شعر در وصف مهتاب , شعر درباره مهتاب

شعر کودکانه درباره عنکبوت

شعر برف , شعر در مورد برف , شعر در وصف برف , شعر درباره برف

چو عنکبوت، مگس را نمی کنیم قدید

هماشکار بود جذبه قناعت ما

شعر اسم اسما , شعر در مورد اسم اسما , شعر در وصف اسم اسما , شعر درباره اسم اسما

شعری درباره عنکبوت

شعر افسانه , شعر در مورد افسانه , شعر در وصف افسانه , شعر درباره افسانه

نیست خصمی آدمی را غیر خود چون عنکبوت

دام راه هر کسی از تار آمال خودست

شعر پرستو , شعر در مورد پرستو , شعر در وصف پرستو , شعر درباره پرستو

شعر درباره تار عنکبوت

شعر پری , شعر در مورد پری , شعر در وصف پری , شعر درباره پری

بر مگس هرگز نرفت از دامگاه عنکبوت

بر دل من این ستم کز رشته آمال رفت

شعر امیر , شعر در مورد امیر , شعر در وصف امیر , شعر درباره امیر

شعری درباره تار عنکبوت

شعر پارسا , شعر در مورد پارسا , شعر در وصف پارسا , شعر درباره پارسا

دل تو تا رگ خامی ز آرزو دارد

چو عنکبوت ترا کار ریسمان بازی است

شعر احسان , شعر در مورد احسان , شعر در وصف احسان , شعر درباره احسان

شعر عنکبوت پروین اعتصامی

شعر آرزو , شعر در مورد آرزو , شعر در وصف آرزو , شعر درباره آرزو

جز من که یار را به نگه صید کرده ام

بادام عنکبوت که عنقا گرفته است؟

شعر امین , شعر در مورد امین , شعر در وصف امین , شعر درباره امین

شعر عنکبوت

شعر پگاه , شعر در مورد پگاه , شعر در وصف پگاه , شعر درباره پگاه

ید طولاست در تحصیل روزی گوشه گیران را

وگرنه عنکبوت از تار سستی چون مگس گیرد؟

شعر بلبل , شعر در مورد بلبل , شعر در وصف بلبل , شعر درباره بلبل

شعر عنکبوت از پروین اعتصامی

شعر حسرت , شعر در مورد حسرت , شعر در وصف حسرت , شعر درباره حسرت

نظر چون عنکبوت از گوشه گیری بر مگس دارد

اگر کنجی زمردم زاهد شیاد می گیرد

شعر آخرت , شعر در مورد آخرت , شعر در وصف آخرت , شعر درباره آخرت

شعر عنکبوت پروین

شعر ایستادگی , شعر در مورد ایستادگی , شعر در وصف ایستادگی , شعر درباره ایستادگی

اگر ز کنج قناعت قدم برون ننهی

چو عنکبوت ترا رزق پر برون آرد

شعر اسم ترانه , شعر در مورد اسم ترانه , شعر در وصف اسم ترانه , شعر درباره اسم ترانه

شعر عنکبوت مهدی ملک علایی

عادل دانتیسم , شعر عادل دانتیسم , اشعار عادل دانتیسم , آثار عادل دانتیسم , اشعار عاشقانه عادل دانتیسم

چو عنکبوت ترا کار ریسمان بازی است

دل تو تا رگ خامی ز آرزو دارد

امید صباغ نو , شعر امید صباغ نو , اشعار امید صباغ نو , آثار امید صباغ نو , اشعار عاشقانه امید صباغ نو

شعر عنکبوت کودکانه

چیستا یثربی , شعر چیستا یثربی , اشعار چیستا یثربی , آثار چیستا یثربی , اشعار عاشقانه چیستا یثربی

برای صید مگس در خرابه دنیا

چو عنکبوت تنیدن ز من نمی آید

شعر حضرت قاسم , شعر در مورد حضرت قاسم , شعر در وصف حضرت قاسم , شعر درباره حضرت قاسم

شعر در باره عنکبوت

شعر ایام فاطمیه , شعر در مورد ایام فاطمیه , شعر در وصف ایام فاطمیه , شعر درباره ایام فاطمیه

قانع ز دام خود به مگس شد چو عنکبوت

زاهد که پیش خلق نماز دراز کرد

کامران رسول زاده , شعر کامران رسول زاده , اشعار کامران رسول زاده , آثار کامران رسول زاده , اشعار عاشقانه کامران رسول زاده

شعر

شعر اسم تبسم , شعر در مورد اسم تبسم , شعر در وصف اسم تبسم , شعر درباره اسم تبسم

پیچد به دست وپای مگس دام عنکبوت

زور فلک به مردم بی دست وپارسد

شعر اسم تمنا , شعر در مورد اسم تمنا , شعر در وصف اسم تمنا , شعر درباره اسم تمنا

شعر تار عنکبوت

نیلوفر ثانی , شعر نیلوفر ثانی , اشعار نیلوفر ثانی , آثار نیلوفر ثانی , اشعار عاشقانه نیلوفر ثانی

بگشا نظر که خود بود اول شکار او

دامی که عنکبوت برای مگس کشد

شعر خوش آمد گویی , شعر در مورد خوش آمد گویی , شعر در وصف خوش آمد گویی , شعر درباره خوش آمد گویی

شعر مرد عنکبوتی

شعر حضرت علی اصغر , شعر در مورد حضرت علی اصغر , شعر در وصف حضرت علی اصغر , شعر درباره حضرت علی اصغر

تا چند دل ترا به هوا وهوس کشد

چون عنکبوت دام به صید مگس کشد

نیلوفر لاری پور , شعر نیلوفر لاری پور , اشعار نیلوفر لاری پور , آثار نیلوفر لاری پور , اشعار عاشقانه نیلوفر لاری پور

شعر درباره عنکبوت

شعر اسم ترنم , شعر در مورد اسم ترنم , شعر در وصف اسم ترنم , شعر درباره اسم ترنم

پیچد به دست وپای مگس دام عنکبوت

شهباز صید رشته آمال چون شود

افشین صالحی , شعر افشین صالحی , اشعار افشین صالحی , آثار افشین صالحی , اشعار عاشقانه افشین صالحی

شعر در مورد عنکبوت

محسن حسینخانی , شعر محسن حسینخانی , اشعار محسن حسینخانی , آثار محسن حسینخانی , اشعار عاشقانه محسن حسینخانی

بی مگس هرگز نماند عنکبوت

رزق را روزی رسان پر می دهد

مارگوت بیکل , شعر مارگوت بیکل , اشعار مارگوت بیکل , آثار مارگوت بیکل , اشعار عاشقانه مارگوت بیکل

شعر کودکانه در مورد عنکبوت

رسول یونان , شعر رسول یونان , اشعار رسول یونان , آثار رسول یونان , اشعار عاشقانه رسول یونان

چند باشی عنکبوت رشته طول امل ؟

از گریبان تجرد همچو سوزن سر برآر

رویا شاه حسین زاده , شعر رویا شاه حسین زاده , اشعار رویا شاه حسین زاده , آثار رویا شاه حسین زاده , اشعار عاشقانه رویا شاه حسین زاده

شعر در باره تار عنکبوت

نیکی فیروزکوهی , شعر نیکی فیروزکوهی , اشعار نیکی فیروزکوهی , آثار نیکی فیروزکوهی , اشعار عاشقانه نیکی فیروزکوهی

بر چین چو عنکبوت کمند فریب را

زنبوروار خانه پرانگبین گذار

شعر حضرت علی اکبر , شعر در مورد حضرت علی اکبر , شعر درباره حضرت علی اکبر , شعر در وصف حضرت علی اکبر

شعری در مورد عنکبوت

نادر ابراهیمی , شعر نادر ابراهیمی , اشعار نادر ابراهیمی , آثار نادر ابراهیمی , اشعار عاشقانه نادر ابراهیمی

گذشت خواجه و چون عنکبوت مرده هنوز

مگس شکار کند رشته های آمالش

شعر پیرمرد , شعر در مورد پیرمرد , شعر درباره پیرمرد , شعر در وصف پیرمرد

شعری درباره عنکبوت

کاظم بهمنی , شعر کاظم بهمنی , اشعار کاظم بهمنی , آثار کاظم بهمنی , اشعار عاشقانه کاظم بهمنی

می تند در خانه های کهنه اکثر عنکبوت

بیشتر در طینت پیران بود مأوای حرص

عباس صفاری , شعر عباس صفاری , اشعار عباس صفاری , آثار عباس صفاری , اشعار عاشقانه عباس صفاری

شعر کودکانه درباره عنکبوت

شعر اسم دنیا , شعر در مورد اسم دنیا , شعر درباره اسم دنیا , شعر در وصف اسم دنیا

مبتلای آرزوی نفس را عاقل مخوان

عنکبوت رشته طول امل را دل مخوان

اوحدی مراغه ای , شعر اوحدی مراغه ای , اشعار اوحدی مراغه ای , آثار اوحدی مراغه ای , اشعار عاشقانه اوحدی مراغه ای

شعر در مورد تار عنکبوت

شعر پرچم ایران , شعر در مورد پرچم ایران , شعر درباره پرچم ایران , شعر در وصف پرچم ایران

ای عنکبوت غافل، در تنگنای گردون

آخر دلت نشد سیر زین پرده ها تنیدن؟

شعر اراده , شعر در مورد اراده , شعر درباره اراده , شعر در وصف اراده

شعر تار عنکبوت

شعر توکل , شعر در مورد توکل , شعر درباره توکل , شعر در وصف توکل

گر عنکبوت را به مثل تقویت کنی

در لعب کوه را کند آویزه لعاب

شعر پروانه , شعر در مورد پروانه , شعر درباره پروانه , شعر در وصف پروانه

شعر درباره عنکبوت

شهیار قنبری , شعر شهیار قنبری , اشعار شهیار قنبری , آثار شهیار قنبری , اشعار عاشقانه شهیار قنبری

چو عنکبوت چنان صیدهای زفت گرفت

ببین چه صید کند دام ربی الاعلی

شعر پرستار , شعر در مورد پرستار , شعر درباره پرستار , شعر در وصف پرستار

شعر در باره تار عنکبوت

شعر اسم خدیجه , شعر در مورد اسم خدیجه , شعر درباره اسم خدیجه , شعر در وصف اسم خدیجه

هر عنکبوت جوله در تار و پود آن چه

از ذوق صنعت خود ذوق دگر نداند

شعر اسم دختر , شعر در مورد اسم دختر , شعر درباره اسم دختر , شعر در وصف اسم دختر

شعری در مورد عنکبوت

سید محمد مرکبیان , شعر سید محمد مرکبیان , اشعار سید محمد مرکبیان , آثار سید محمد مرکبیان , اشعار عاشقانه سید محمد مرکبیان

چو عنکبوت زدود لعاب اندیشه

دگر مباف که پوسیده پود و تار بود

آنا آخماتووا , شعر آنا آخماتووا , اشعار آنا آخماتووا , آثار آنا آخماتووا , اشعار عاشقانه آنا آخماتووا

شعری درباره عنکبوت

شعر اسم توحید , شعر در مورد اسم توحید , شعر درباره اسم توحید , شعر در وصف اسم توحید

اهل جهان عنکبوت صید همه خرمگس

هیچ از ایشان مگو تام نگیرد ملال

هلالی جغتایی , شعر هلالی جغتایی , اشعار هلالی جغتایی , آثار هلالی جغتایی , اشعار عاشقانه هلالی جغتایی

شعر کودکانه درباره عنکبوت

شعر طلا , شعر در مورد طلا , شعر درباره طلا , شعر در وصف طلا

ای خصم چو عنکبوت صفرا میباف

سیمرغ طربناک شناسد سر قاف

شعر اسم زیبا , شعر در مورد اسم زیبا , شعر درباره اسم زیبا , شعر در وصف اسم زیبا

شعر در مورد تار عنکبوت

شعر خجالت , شعر در مورد خجالت , شعر درباره خجالت , شعر در وصف خجالت

آن خانه که عنکبوت برسازد

تا صید مگس کند چو مکاری

نسرین بهجتی , شعر نسرین بهجتی , اشعار نسرین بهجتی , آثار نسرین بهجتی , اشعار عاشقانه نسرین بهجتی

شعر تار عنکبوت

شعر اسم خاطره , شعر در مورد اسم خاطره , شعر درباره اسم خاطره , شعر در وصف اسم خاطره

تقویت چون یابد از حفظ تو تار عنکبوت

نگسلد گر بختی ایام را باشد مهار

شعر نام تو , شعر در مورد نام تو , شعر درباره نام تو , شعر در وصف نام تو

شعر درباره عنکبوت

فرخی یزدی , شعر فرخی یزدی , اشعار فرخی یزدی , آثار فرخی یزدی , اشعار عاشقانه فرخی یزدی

زفسون عالم عنکبوت املت کشیده بدام و بس

نفسی دو خیمه ناز زن بطناب پوچ گسسته نخ

شعر اسم جانان , شعر در مورد اسم جانان , شعر درباره اسم جانان , شعر در وصف اسم جانان

شعر درباره تار عنکبوت

شعر اسم حسین , شعر در مورد اسم حسین , شعر درباره اسم حسین , شعر در وصف اسم حسین

بوجهل را مخالفت احمد از چه خاست؟

و آن عنکبوت و پرده و صدیق و غار چیست؟

شعر با م , مشاعره با م , شعر با حرف میم , شعر با م شروع شه

شعر نو تار عنکبوت

شعر با ت , مشاعره با ت , شعر با حرف ت , شعر با ت شروع شه

فغان که عمر گرامی مرا ز طول امل

چو عنکبوت سرآمد به ریسمان بازی

شعر در مورد عنکبوت

شعر با م

دوشنبه 4 دی 1396 ساعت 04:32

شعر با م

شعر با م ،شعر با معنی،شعر با میم،شعر با حرف م , شعر با حرف میم , بیت با م , بیت با حرف م , بیت با میم , بیت با حرف میم , بیت که با م شروع شه , بیت که با م شروع بشه , بیت که با حرف م شروع شه , بیت که با میم شروع شه , بیت که با میم شروع بشه , بیت که با حرف میم شروع شه , تک بیت که با م شروع شه , تک بیت که با م شروع بشه , تک بیت که با حرف م شروع شه , تک بیت که با میم شروع شه , تک بیت که با میم شروع بشه , تک بیت که با حرف میم شروع شه , دوبیتی که با م شروع شه , دوبیتی که با م شروع بشه , دوبیتی که با حرف م شروع شه , دوبیتی که با میم شروع شه , دوبیتی که با میم شروع بشه , دوبیتی که با حرف میم شروع شه

شعر با م

در این مطلب سعی کرده ایم حدود 100 شعر از اشعار زیبا را در مورد که با حرف م شروع می شوند برای شما تهیه نماییم.برای دیدن این اشعار به ادامه مطلب مراجعه نمایید

شعر پرستو , شعر در مورد پرستو , شعر در وصف پرستو , شعر درباره پرستو

شعر با م

شعر پری , شعر در مورد پری , شعر در وصف پری , شعر درباره پری

منم که شهره شهرم به عشق ورزیدن         منم که دیده نیالوده ام به بد دیدن

حافظ , اشعار حافظ , شعر حافظ , اشعار عاشقانه حافظ , اشعار دیوان حافظ شیرازی

شعر با معنی

شعر امیر , شعر در مورد امیر , شعر در وصف امیر , شعر درباره امیر

من باشم و وی باشد و می باشد و نی

کی باشد و کی باشد و کی باشد و کی

من  گه  لب  وی  بوسم وی گه لب می

من مست ز وی باشم و وی مست ز می

نیما یوشیج , شعر نیما یوشیج , اشعار نیما یوشیج , شعر نو نیما یوشیج

شعر با حرف م

شعر پارسا , شعر در مورد پارسا , شعر در وصف پارسا , شعر درباره پارسا

ما و مجنون همسفر بودیم در دشت جنون        او به مقصد ها رسید و ما هنوز آواره ایم 

سهراب سپهری , اشعار سهراب سپهری , شعر سهراب سپهری , شعر نو سهراب سپهری

شعر با میم

شعر احسان , شعر در مورد احسان , شعر در وصف احسان , شعر درباره احسان

مصلحت دید من آن است که یاران همه کار

بگذارند و خم طره یاری گیرند

رقص بر شعر تر و ناله نی خوش باشد

خاصه رقصی که در آن دست نگاری گیرند

اشعار عاشقانه شاملو , شعر شاملو , شعر عاشقانه شاملو , شعر های عاشقانه شاملو

شعر با حرف میم

شعر احسان , شعر در مورد احسان , شعر در وصف احسان , شعر درباره احسان

مرحبا ای پیک مشتاقان بده پیغام دوست                        تا کنم جان از سر رغبت فدای نام دوست

جملات عاشقانه برای همسر , جملات عاشقانه به همسر , جملات عاشقانه برای همسرم , جملات عاشقانه به همسرم

بیت با م

شعر آرزو , شعر در مورد آرزو , شعر در وصف آرزو , شعر درباره آرزو

ماهی که قدش به سرو می‌ماند راست

آیینه به دست و روی خود می‌آراست

دستارچه‌ای پیشکشش کردم گفت

وصلم طلبی زهی خیالی که توراست

تعبیر خواب گربه , تعبیر خواب بچه گربه , تعبیر خواب زاییدن گربه , تعبیر خواب گاز گرفتن گربه , تعبیر خواب گربه سفید

بیت با حرف م

شعر امین , شعر در مورد امین , شعر در وصف امین , شعر درباره امین

مـا ره بـه کـوی عـافـیـت دانـیـم و مـنـزلـگـاه انس

ای در تــکــاپــوی طـلـب گـم کـرده ره بـا مـا بـیـا

شعر مادر , شعر در مورد مادر , شعر درباره مادر , شعر در وصف مادر

تک بیت که با میم شروع شه

شعر پگاه , شعر در مورد پگاه , شعر در وصف پگاه , شعر درباره پگاه

می روی و گریه می آید مرا

ساعتی بنشین که باران بگذرد

شعر دریا , شعر در مورد دریا , شعر درباره دریا , متن در مورد دریا , اس ام اس در مورد دریا

شعر با م

شعر بلبل , شعر در مورد بلبل , شعر در وصف بلبل , شعر درباره بلبل

من باکمر تو در میان کردم دست

پنداشتمش که در میان چیزی هست

پیداست از آن میان چو بربست کمر

تا من ز کمر چه طرف خواهم بربست

شعر خواهر , شعر در مورد خواهر , شعر درباره خواهر , شعر در وصف خواهر

شعر با حرف میم

شعر حسرت , شعر در مورد حسرت , شعر در وصف حسرت , شعر درباره حسرت

من یاد خوش دوست به دنیا ندهم

لبخند خوشش به حور رعنا ندهم

شعر تولد , شعر در مورد تولد , شعر درباره تولد , شعر در وصف تولد

شعر با معنی

شعر آخرت , شعر در مورد آخرت , شعر در وصف آخرت , شعر درباره آخرت

ماهم که رخش روشنی خور بگرفت

گرد خط او چشمهٔ کوثر بگرفت

دلها همه در چاه زنخدان انداخت

وآنگه سر چاه را به عنبر بگرفت

شعر آسمان , شعر در مورد آسمان , شعر درباره آسمان , شعر در وصف آسمان

شعر با میم

شعر ایستادگی , شعر در مورد ایستادگی , شعر در وصف ایستادگی , شعر درباره ایستادگی

     من نوشتم این سخن از بهر دوست

تا بداند این دلم در فکر اوست  

شعر مرگ , شعر در مورد مرگ , شعر درباره مرگ , شعر در وصف مرگ

شعر با م

شعر اسم ترانه , شعر در مورد اسم ترانه , شعر در وصف اسم ترانه , شعر درباره اسم ترانه

می بی صفا،نی بی نوا،وقتست اگر در بزم ما

ساقی می دیگر دهد مطرب رهی دیگر زند

ما را درین زندان غم من بعد نتوان داشتن

بندی مگر بر پانهد، قفلی مگر بر در زند

وحشی ز بس آزردگی زهر از زبانم می‌چکد

خواهم دلیری کاین زمان خودرا براین خنجرزند

شعر نقاشی , شعر در مورد نقاشی , شعر در وصف نقاشی , شعر درباره نقاشی

بیت با م

عادل دانتیسم , شعر عادل دانتیسم , اشعار عادل دانتیسم , آثار عادل دانتیسم , اشعار عاشقانه عادل دانتیسم

    منم عاشق مرا غم سازگار است

تو معشوقی تو را با غم چه کار است ؟

شعر قهر , شعر در مورد قهر , شعر در وصف قهر , شعر درباره قهر

دوبیتی که با حرف میم شروع شه

امید صباغ نو , شعر امید صباغ نو , اشعار امید صباغ نو , آثار امید صباغ نو , اشعار عاشقانه امید صباغ نو

ماه درخشنده چو پنهان شود

 شپره بازیگر میدان شود 

شعر دشت , شعر در مورد دشت , شعر در وصف دشت , شعر درباره دشت

شعر با حرف میم

چیستا یثربی , شعر چیستا یثربی , اشعار چیستا یثربی , آثار چیستا یثربی , اشعار عاشقانه چیستا یثربی

موی سپید را فلکم رایگان نداد

این رشته را به نقد جوانی خریده ام

شعر کتاب , شعر در مورد کتاب , شعر در وصف کتاب , شعر درباره کتاب

شعر با حرف م

شعر حضرت قاسم , شعر در مورد حضرت قاسم , شعر در وصف حضرت قاسم , شعر درباره حضرت قاسم

مگوی آن سخن کاندران سود نیست 

کزین آتشت بهره جز دود نیست

شعر کربلا , شعر در مورد کربلا , شعر در وصف کربلا , شعر درباره کربلا

بیت با حرف م

شعر ایام فاطمیه , شعر در مورد ایام فاطمیه , شعر در وصف ایام فاطمیه , شعر درباره ایام فاطمیه

من حاصل عمر خود ندارم جز غم

در عشق ز نیک و بد ندارم جز غم

یک همدم باوفا ندیدم جز درد

یک مونس نامزد ندارم جز غم

شعر کوه , شعر در مورد کوه , شعر در وصف کوه , شعر درباره کوه

شعر با م

کامران رسول زاده , شعر کامران رسول زاده , اشعار کامران رسول زاده , آثار کامران رسول زاده , اشعار عاشقانه کامران رسول زاده

ما به بغداد جهان لاف اناالحق میزدیم 

پیش از آن کان گیر ودار و گیر ونکته منصور بود

شعر هفته وحدت , شعر در مورد هفته وحدت , شعر در وصف هفته وحدت , شعر درباره هفته وحدت

شعر با میم

شعر اسم تبسم , شعر در مورد اسم تبسم , شعر در وصف اسم تبسم , شعر درباره اسم تبسم

من نه انم که دو صد مصرع رنگین گویم

من چو فرهاد یکی گویم و شیرین گویم

شعر مرگ دوست , شعر در مورد مرگ دوست , شعر در وصف مرگ دوست , شعر درباره مرگ دوست

بیت که با حرف م شروع شه

شعر اسم تمنا , شعر در مورد اسم تمنا , شعر در وصف اسم تمنا , شعر درباره اسم تمنا

ما مست صبوحیم زمیخانه توحید 

حاجت به می و خانه خمار نداریم

شعر سلام , شعر در مورد سلام , شعر در وصف سلام , شعر درباره سلام

شعر با معنی

نیلوفر ثانی , شعر نیلوفر ثانی , اشعار نیلوفر ثانی , آثار نیلوفر ثانی , اشعار عاشقانه نیلوفر ثانی

من عاشق عشق و عشق هم عاشق من

تن عاشق جان آمد و جان عاشق تن

گه من آرم دو دست در گردن او

گه او کشدم چو دلربایان گردن

شعر هوای پاک , شعر در مورد هوای پاک , شعر در وصف هوای پاک , شعر درباره هوای پاک

بیت با م

شعر خوش آمد گویی , شعر در مورد خوش آمد گویی , شعر در وصف خوش آمد گویی , شعر درباره خوش آمد گویی

مرا غرض زنماز آن بود که پنهانی 

حدیث درد فراق تو باز بگذارم 

وگرنه این چه نمازی بود که من با تو 

نسشته روی به محراب و دل به بازارم

شعر صنم , شعر در مورد صنم , شعر در وصف صنم , شعر درباره صنم

شعر با حرف میم

شعر حضرت علی اصغر , شعر در مورد حضرت علی اصغر , شعر در وصف حضرت علی اصغر , شعر درباره حضرت علی اصغر

مست عشقم ، مست شوقم، مست دوست

مست معشوقی که دنیا دست اوست

شعر فقر , شعر در مورد فقر , شعر در وصف فقر , شعر درباره فقر

بیت که با حرف م شروع شه

نیلوفر لاری پور , شعر نیلوفر لاری پور , اشعار نیلوفر لاری پور , آثار نیلوفر لاری پور , اشعار عاشقانه نیلوفر لاری پور

مذهب زنده دلان خواب پریشانی نیست

از همین خاک جهان دگری ساختن است

شعر اسم نرگس , شعر در مورد اسم نرگس , شعر در وصف اسم نرگس , شعر درباره اسم نرگس

دوبیتی که با حرف میم شروع شه

شعر اسم ترنم , شعر در مورد اسم ترنم , شعر در وصف اسم ترنم , شعر درباره اسم ترنم

ماییم و سرکویی، پر فتنهٔ ناپیدا

آسوده درو والا، آهسته درو شیدا

گر کوی مغانست این؟ چندین چه فغانست این؟

زین چند و چرا بگذر، تا فرد شوی یکتا

شعر اسم نگار , شعر در مورد اسم نگار , شعر در وصف اسم نگار , شعر درباره اسم نگار

شعر با م

افشین صالحی , شعر افشین صالحی , اشعار افشین صالحی , آثار افشین صالحی , اشعار عاشقانه افشین صالحی

می گفت دوش بلبل بعد از گذشتن دی

فصل بهار آمد ساقی بیا بده می

شعر اسم ندا , شعر در مورد اسم ندا , شعر در وصف اسم ندا , شعر درباره اسم ندا

تک بیت که با میم شروع شه

محسن حسینخانی , شعر محسن حسینخانی , اشعار محسن حسینخانی , آثار محسن حسینخانی , اشعار عاشقانه محسن حسینخانی

من از می چشمان سیاهت مستی

گفتم بنویسم که به یادت هستم

شعر اسم نگین , شعر در مورد اسم نگین , شعر در وصف اسم نگین , شعر درباره اسم نگین

شعر با حرف م

شعر پدر , شعر در مورد پدر , شعر درباره پدر , شعر در وصف پدر

مخمور جام عشقم ساقی بده شرابی

پر کن قدح که بی می مجلس ندارد آبی

شعر اسم مهتاب , شعر در مورد اسم مهتاب , شعر در وصف اسم مهتاب , شعر درباره اسم مهتاب

تک بیت که با م شروع شه

شعر دوست , شعر در مورد دوست , شعر درباره دوست , شعر در وصف دوست

ما دانه نخورده طعمه ی دام شدیم

ناکرده گنه دیدی چه بد نام شدیم ؟

شعر اسم مرجان , شعر در مورد اسم مرجان , شعر در وصف اسم مرجان , شعر درباره اسم مرجان

شعر با معنی

شعر دریا , شعر در مورد دریا , شعر درباره دریا , متن در مورد دریا , اس ام اس در مورد دریا

موی سپید را فلکم آسان نداد        این رشته را به نقد جوانی داده ام

شعر اسم نسیم , شعر در مورد اسم نسیم , شعر در وصف اسم نسیم , شعر درباره اسم نسیم

شعر با حرف میم

شعر برادر , شعر در مورد برادر , شعر درباره برادر , شعر در وصف برادر

می رسد روزی که شرط عاشقی دلدادگی ست

آن زمان، هر دل فقط یک بار عاشق می شود

شعر اسم مجید , شعر در مورد اسم مجید , شعر در وصف اسم مجید , شعر درباره اسم مجید

تک بیت که با م شروع شه

شعر زندگی , شعر در مورد زندگی , شعر درباره زندگی , شعر در وصف زندگی

مستی به چشم شاهد دلبند ما خوش است

زان رو سپرده اند به مستی و شرب مدام ما

شعر اسم مهران , شعر در مورد اسم مهران , شعر در وصف اسم مهران , شعر درباره اسم مهران

بیت با م

شعر مهر ماه , شعر در مورد مهر ماه , شعر درباره مهر ماه , شعر در وصف مهر ماه

می رود عمر عزیز ما، دریغا چاره چیست

دی برفت و میرود امروز و فردا، چاره چیست

شعر اسم محسن , شعر در مورد اسم محسن , شعر در وصف اسم محسن , شعر درباره اسم محسن

بیت که با حرف م شروع شه

شعر عشق , شعر در مورد عشق , شعر درباره عشق , شعر در وصف عشق

مهر تو عکسی بر ما نیفکند 

آئینه رویا آه از دلت آه

شعر اسم مهدی , شعر در مورد اسم مهدی , شعر در وصف اسم مهدی , شعر درباره اسم مهدی

شعر با میم

شعر گل , شعر در مورد گل , شعر درباره گل , شعر در وصف گل

می فروشی گفت کالایم می است 

رونق بازار من ساز و نی است 

من خمینی دوست میدارم که او 

هم خم است و هم می است و هم نی است

شعر اسم لیلی , شعر در مورد اسم لیلی , شعر در وصف اسم لیلی , شعر درباره اسم لیلی

بیت با حرف میم

شعر شب بخیر , شعر در مورد شب بخیر , شعر درباره شب بخیر , شعر در وصف شب بخیر

می یابم از خود حسرتی باز از فراق کیست این

آماده ی صد گریه ام از اشتیاق کیست این

شعر اسم نیلوفر , شعر در مورد اسم نیلوفر , شعر در وصف اسم نیلوفر , شعر درباره اسم نیلوفر

شعر با م

شعر صبح بخیر , شعر در مورد صبح بخیر , شعر درباره صبح بخیر , شعر در وصف صبح بخیر

مستوفی دیوان قضا روز نخست 

مجموعه شادی و الم کرد درست 

شادی به تمام مردمان قسمت کرد 

غم ماند به منداد که این قسمت توست

شعر اسم محبوبه , شعر در مورد اسم محبوبه , شعر در وصف اسم محبوبه , شعر درباره اسم محبوبه

شعر با حرف میم

شعر عید غدیر , شعر در مورد عید غدیر , شعر درباره عید غدیر , شعر در وصف عید غدیر

من اگر نیکم و گر بد تو برو خود را باش

هر کسی آن درود عاقبت کار که کشت

شعر اسم مائده , شعر در مورد اسم مائده , شعر در وصف اسم مائده , شعر درباره اسم مائده

شعر با حرف م

شعر تنهایی , شعر در مورد تنهایی , شعر درباره تنهایی , شعر در وصف تنهایی

مکن زغصه شکایت که در طریق طلب 

به راحتی نرسید انکه زحمتی نکشید

شعر اسم نوشین , شعر در مورد اسم نوشین , شعر در وصف اسم نوشین , شعر درباره اسم نوشین

دوبیتی که با حرف میم شروع شه

شعر ماه محرم , شعر در مورد ماه محرم , شعر درباره ماه محرم , شعر در وصف ماه محرم

ما چو ناییم و نوا در ما ز توست        ما چو کوهیم و صدا در ما ز توست

شعر اسم نازنین , شعر در مورد اسم نازنین , شعر در وصف اسم نازنین , شعر درباره اسم نازنین

شعر با معنی

شعر لیاقت , شعر در مورد لیاقت , شعر درباره لیاقت , شعر در وصف لیاقت

ما زنده به آنیم که آرام نگیریم 

موجیم که آسودگی ما عدم ماست

شعر اسم محمود , شعر در مورد اسم محمود , شعر در وصف اسم محمود , شعر درباره اسم محمود

 

بیت با حرف م

شعر هزاره , شعر در مورد هزاره , شعر در وصف هزاره , شعر درباره هزاره

من عاشقم و دلم بدو گشته تباه       عاشق نبود ز عیب معشوق آگاه

شعر اسم غزاله , شعر در مورد اسم غزاله , شعر در وصف اسم غزاله , شعر درباره اسم غزاله

شعر با میم

شعر قلیان , شعر در مورد قلیان , شعر در وصف قلیان , شعر درباره قلیان

ن از بی قربی خار لب دیوار دانستم 

که ناکس کس نمیگردد از این بالا نشینی ها 

شعر اسم نغمه , شعر در مورد اسم نغمه , شعر در وصف اسم نغمه , شعر درباره اسم نغمه

بیت با م

شعر نور , شعر در مورد نور , شعر در وصف نور , شعر درباره نور

مزرع سبز فلک دیدم و داس مه نو       یادم از کشته ی خویش آمد و هنگام درو

شعر اسم الهام , شعر در مورد اسم الهام , شعر در وصف اسم الهام , شعر درباره اسم الهام

تک بیت که با م شروع شه

شعر یاسمن , شعر در مورد یاسمن , شعر در وصف یاسمن , شعر درباره یاسمن

محقق همان بیند اندر ابل 

که در خوب رویان چین و چگل

شعر شخصیت , شعر در مورد شخصیت , شعر در وصف شخصیت , شعر درباره شخصیت

شعر با حرف میم

شعر صلوات , شعر در مورد صلوات , شعر در وصف صلوات , شعر درباره صلوات

ما ز یاران چشم یاری داشتیم         خود غلط بود آنچه می پنداشتیم

شعر آغوش , شعر در مورد آغوش , شعر در وصف آغوش , شعر درباره آغوش

بیت که با حرف م شروع شه

شعر شیراز , شعر در مورد شیراز , شعر در وصف شیراز , شعر درباره شیراز

ما جامه نمازی به سر خم کردیم 

با خاک خرابات تیمم کردیم 

شاید که در این صومعه ها در یابیم 

آن علم که در مدرسه ها گم کردیم 

شعر اسم کیان , شعر در مورد اسم کیان , شعر در وصف اسم کیان , شعر درباره اسم کیان

شعر با م

شعر اسب , شعر در مورد اسب , شعر در وصف اسب , شعر درباره اسب

مردم از فتنه گریزند و ندانند که ما        به تمنای تو در حسرت رستاخیزیم

شعر اسم اعظم , شعر در مورد اسم اعظم , شعر در وصف اسم اعظم , شعر درباره اسم اعظم

تک بیت که با م شروع شه

شعر ربیع الاول , شعر در مورد ربیع الاول , شعر در وصف ربیع الاول , شعر درباره ربیع الاول

مارا به مقام عشق راهی دادند 

در کوی خرابات پناهی دادند 

درویشی و بیچارگی ما دیدند 

مارا هم از این نمد کلاهی دادند 

شعر معرفت , شعر در مورد معرفت , شعر در وصف معرفت , شعر درباره معرفت

بیت با حرف میم

شعر ضعبف کشی , شعر در مورد ضعبف کشی , شعر در وصف ضعبف کشی , شعر درباره ضعبف کشی

ما ز بالاییم و بالا می رویم        ما ز دریاییم و دریا می رویم

شعر شلمچه , شعر در مورد شلمچه , شعر در وصف شلمچه , شعر درباره شلمچه

شعر با حرف م

شعر دانش , شعر در مورد دانش , شعر در وصف دانش , شعر درباره دانش

من کی آزاد شوم  از غم دل چون هر دم 

هندوی زلف بتی حلقه کند درگوشم 

شعر خیانت , شعر در مورد خیانت , شعر در وصف خیانت , شعر درباره خیانت

شعر با میم

من شاخه ی خشکم تو بیا برگ و برم ده       با زمزمه ی عاطفه هایت ثمرم ده

شعر اسم کیمیا , شعر در مورد اسم کیمیا , شعر در وصف اسم کیمیا , شعر درباره اسم کیمیا

دوبیتی که با حرف میم شروع شه

مرید پیر مغانم زمن مرنج ای شیخ 

چرا که وعده تو کردی و او به جا آورد 

شعر اسم فروغ , شعر در مورد اسم فروغ , شعر در وصف اسم فروغ , شعر درباره اسم فروغ

شعر با حرف میم

من دست شسته ام از غرورم برای تو      افتاده ام چو قطره شبنم به پای تو

شعر اسم علی , شعر در مورد اسم علی , شعر در وصف اسم علی , شعر درباره اسم علی

شعر با معنی

من و انکار شراب این چه حکایت باشد 

غالبا آنقدر عقل و درایت باشد

شعر اسم غزل , شعر در مورد اسم غزل , شعر در وصف اسم غزل , شعر درباره اسم غزل

شعر با میم

من را به غیر عشق به نامی صدا نکن        غم را دوباره وارد این ماجرا نکن

شعر اسم محمد , شعر در مورد اسم محمد , شعر در وصف اسم محمد , شعر درباره اسم محمد

بیت با حرف م

مردی ز کننده در خیبر پرس 

اسرار کرم ز خواجه قنبر پرس 

گر طالب فیض حق به صدقی حافظ 

سر چشمه آن زساقی کو ثر پرس

شعر اسم عاطفه , شعر در مورد اسم عاطفه , شعر در وصف اسم عاطفه , شعر درباره اسم عاطفه

شعر با م

می برم منزل به منزل چوب دار خویش را        تا کجا پایان دهم آغاز کار خویش را

شعر اسم مریم , شعر در مورد اسم مریم , شعر در وصف اسم مریم , شعر درباره اسم مریم

بیت با م

من موی خویش را نه از آن می کنم سیاه 

تا باز نوجوان شوم و نو کنم گناه 

چون جامه به وقت مصیبت سیه کنند 

من موی ز مصیبت پیری کنم سیاه

شعر اسم عسل , شعر در مورد اسم عسل , شعر در وصف اسم عسل , شعر درباره اسم عسل

بیت که با حرف م شروع شه

می خواهمت چنان که شب خسته خواب را       می جویمت چنانکه لب تشنه آب را

شعر اسم فرشته , شعر در مورد اسم فرشته , شعر در وصف اسم فرشته , شعر درباره اسم فرشته

بیت با حرف میم

ماییم و نوای بی نوایی

بسم الله اگر حریف مایی  

شعر اسم فرزانه , شعر در مورد اسم فرزانه , شعر در وصف اسم فرزانه , شعر درباره اسم فرزانه

تک بیت که با میم شروع شه

ما بی تو تا دنیاست دنیایی نداریم           چو سنگ خاموشیم و غوغایی نداریم

شعر اسم مینا , شعر در مورد اسم مینا , شعر در وصف اسم مینا , شعر درباره اسم مینا

شعر با میم

ما عاشق و رند و مست و عالم سوزیم 

 با ما منشین اگر نه بد نام شوی

شعر اسم فاطمه , شعر در مورد اسم فاطمه , شعر در وصف اسم فاطمه , شعر درباره اسم فاطمه

شعر با حرف میم

مادر موسیقی بهشت همانا صدای توست           گوش دلم به زمزمه لای لای توست

شعر آمریکا , شعر در مورد آمریکا , شعر در وصف آمریکا , شعر درباره آمریکا

شعر با معنی

 مشتاقی و صبوری از حد گذشت یارا 

گر تو شکیب داری طاقت نماند ما را

شعر روستا , شعر در مورد روستا , شعر در وصف روستا , شعر درباره روستا

شعر با حرف م

مادر هستی ام به امید دعای توست           فردا کلید باغ بهشتم رضای توست

شعر آلبالو , شعر در مورد آلبالو , شعر در وصف آلبالو , شعر درباره آلبالو

تک بیت که با م شروع شه

مرا عهدیست با جانان که تا جان در بدن دارم
هواداران کویش را چو جان خویشتن دارم

شعر کسوف , شعر در مورد کسوف , شعر در وصف کسوف , شعر درباره کسوف

دوبیتی که با م شروع شه

ما را نه غم دوزخ و نه حرص بهشت است           بردار پرده ز رخ که مشتاق لقاییم

شعر انسان , شعر در مورد انسان , شعر در وصف انسان , شعر درباره انسان

دوبیتی که با حرف میم شروع شه

من آن کوچه گرد شب انتظارم 
که جز دیدنت آرزویی ندارم

شعر گریه , شعر در مورد گریه , شعر در وصف گریه , شعر درباره گریه

شعر با میم

ما نمی پوشیم عیب خویش، اما دیگران           عیب ها دارند و از ما جمله را پوشیده اند

شعر اسم طاهره , شعر در مورد اسم طاهره , شعر در وصف اسم طاهره , شعر درباره اسم طاهره

شعر با م

من که همی لاف عشق در سخنم میزنم
وای بر احوال من گر که شوم رو سیاه

شعر شب یلدا , شعر در مورد شب یلدا , شعر در وصف شب یلدا , شعر درباره شب یلدا

بیت که با حرف م شروع شه

محبوب دلم ز من جدایی تا کی؟           من درطلب و تو بی وفایی تا کی؟

شعر گربه , شعر در مورد گربه , شعر در وصف گربه , شعر درباره گربه

ملکا ذکر تو گویم که تو پاکی و خدایی 
نروم جز به همان رو که توام راهنمایی  

شعر اسم کوروش , شعر در مورد اسم کوروش , شعر در وصف اسم کوروش , شعر درباره اسم کوروش

بیت با م

مرا کدام جدا کرد بی گناه از تو؟           سیاه بختی من یا که اشتباه از تو؟

شعر اسم آزاده , شعر در مورد اسم آزاده , شعر در وصف اسم آزاده , شعر درباره اسم آزاده

شعر با حرف میم

مگر ای سحاب رحمت تو بباری ار نه دوزخ
به شرار قهر سوزد همه جان ماسوی را

شعر اسم آوا , شعر در مورد اسم آوا , شعر در وصف اسم آوا , شعر درباره اسم آوا

شعر با میم

مردان عشق را به هیاهو چه حاجت است           رندان روزگار خموشی گزیده اند

شعر اسم آرش , شعر در مورد اسم آرش , شعر در وصف اسم آرش , شعر درباره اسم آرش

دوبیتی که با م شروع شه

مُردم از حسرت به پیغامی، دلم را شاد کن           ای که گفتی، فراموشت نسازم، یاد کن

شعر به نام خدا , شعر در مورد به نام خدا , شعر در وصف به نام خدا , شعر درباره به نام خدا

بیت با حرف میم

مُردم از درد و نمی آیی به بالینم هنوز           مرگ خود می بینم و رویت نمی بینم هنوز

شعر ضد دختر , اشعار ضد دختر , شعرهای ضد دختر , شعر طنز ضد دختر

تک بیت که با م شروع بشه

مرده بُدَم زنده شدم، گریه بُدَم خنده شدم           دولت عشق آمد و من دولت پاینده شدم

شعر درد , شعر در مورد درد , شعر در وصف درد , شعر درباره درد

دوبیتی که با م شروع شه

مرغ در دامم مرا پروانه ی پرواز نیست           در گلویم نغمه هست و رخصت آواز نیست

شعر مقام زن , شعر در مورد مقام زن , شعر در وصف مقام زن , شعر درباره مقام زن

بیت که با حرف م شروع شه

مرهم نمی نهی به جراحت، نمک مپاش           نوشم نمی دهی به دلم نیشتر مزن

شعر طوفان , شعر در مورد طوفان , شعر در وصف طوفان , شعر درباره طوفان

تک بیت که با م شروع بشه

مغرور مشو این همه بر سوز خود ای شمع           کاین سازش پروانه هم از روی حساب است

شعر درخت , شعر در مورد درخت , شعر در وصف درخت , شعر درباره درخت

شعر با میم

مکن ز غصه شکایت که در طریق طلب           به راحتی نرسید آنکه زحمتی نکشید

شعر آفرین , شعر در مورد آفرین , شعر در وصف آفرین , شعر درباره آفرین

شعر با معنی

مگر امروز به بالین من آیی که دگر           عمر کوتاه مرا وعده ی فردا تنگست

جملات عاشقانه انگلیسی , جملات عاشقانه انگلیسی کوتاه , جملات عاشقانه انگلیسی با ترجمه , جملات عاشقانه انگلیسی برای همسر

شعر با م

مگر جانی که هر گه آمدی ناگه برون رفتی؟           مگر عمری که هر گه می روی دیگر نمی آیی؟

شعر ضد پسر , اشعار ضد پسر , شعرهای ضد پسر , شعر طنز ضد پسر

شعر با حرف م

من از بیگانگان هر گز ننالم           که با من هر چه کرد آن آشنا کرد

شعر اسم باران , شعر در مورد اسم باران , شعر در وصف اسم باران , شعر درباره اسم باران

بیت با حرف میم

من از حُسن روز افزون که یوسف داشت دانستم           که عشق از پرده عصمت برون آرد زلیخا را

جملات عاشقانه , جملات عاشقانه انگلیسی , جملات عاشقانه ناب , جملات عاشقانه کوتاه , جملات عاشقانه زیبا

بیت که با حرف م شروع شه

من بد کنم و تو بد مکافات دهی           پس فرق میان من و تو چیست بگو

شعر عمر , شعر در مورد عمر , شعر در وصف عمر , شعر درباره عمر

دوبیتی که با حرف میم شروع شه

من بی مایه که باشم که خریدار تو باشم           حیف باشد که تو یار من و من یار تو باشم

شعر آمدن رمضان , شعر در مورد آمدن رمضان , شعر در وصف آمدن رمضان , شعر درباره آمدن رمضان

تک بیت که با میم شروع شه

من تهی دست به بازار محبت نروم           سر و جان است که سرمایه ی سودای من است

شعر اسم بهار , شعر در مورد اسم بهار , شعر در وصف اسم بهار , شعر درباره اسم بهار

بیت با حرف م

من درد تو را ز دست آسان ندهم           دل بر نکنم ز دوست تا جان ندهم

شعر معذرت خواهی , شعر در مورد معذرت خواهی , شعر در وصف معذرت خواهی , شعر درباره معذرت خواهی

بیت با م

من شمع جانگدازم، تو صبح جانفزایی           سوزم گرت نبینم، میرم چو رخ نمایی

شعر مهتاب , شعر در مورد مهتاب , شعر در وصف مهتاب , شعر درباره مهتاب

شعر با حرف میم

منم و دلی که دانم به دو دست دارم او را           اگرش نگاه داری به تو می سپارم او را

شعر برف , شعر در مورد برف , شعر در وصف برف , شعر درباره برف

شعر با م

من هر چه دیده ام ز دل و دیده دیده ام           گاهی ز دل بود گله گاهی ز دیده ام

شعر اسم اسما , شعر در مورد اسم اسما , شعر در وصف اسم اسما , شعر درباره اسم اسما

شعر با میم

می بخشی یا الهی، جرم مرا که گاهی           گر غیر حضرت تو، یاری گزیده بودم

شعر افسانه , شعر در مورد افسانه , شعر در وصف افسانه , شعر درباره افسانه

شعر با معنی

مرا مهر سیه چشمان زسر بیرون نخواهد شد   قضای آسمانیست و دگرگون نخواهد شد

شعر با م